Jak to dopadne, když hodíte tento zámek do nádrže s vodou?

 

Podívejte se na recenzi alarmového zámku ABUS Detecto 7000 RS1


 

 


 


Hledáte nejbližší prodejnu zboží ABUS?
 

 

mapa našich prodejců

 

 


CO detektor ABUS zachraňuje životy

07.02.2016

Topná sezóna je v plném proudu, stejně tak revize kotlů, kamen a krbů. Přečtěte si základní informace, které se týkají možných otrav oxidem uhelnatým.

 

CO (oxid uhelnatý) je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický.

 

Nejčastější důvody úniku CO a vzniku otravy:

 • Zábrana v odtahu komínu (předmět, mrtvý pták, zanesený komín).
 • Během ohřevu vody plynem (karma) v létě - extrémně vysoké teploty jako letos v létě způsobují rozdíl mezi teplotou uvnitř objektu a venku (pozn. CO je běžně lehčí než vzduch, ale při vysokých teplotách vzduchu je CO těžší a zůstává při zemi.)
 • Problémy se spotřebičem (karmou, kotlem, krbem) nebo neodborná oprava.
 • Pobyt v místnosti a práce s přístrojem na benzínový pohon.
 • Hromadění CO při spalování (krb) a při požárech v uzavřených místnostech.

Prevence

 • Pravidelná revize a odborná údržba spotřebičů a komína.

 • Dbát na to, aby místnost byla dobře větraná.

 • Sledovat potenciální příznaky.

 • Instalace detektoru CO.


Příznaky otravy a první pomoc při otravě „plynem“?

Při otravě oxidem uhelnatým postupujte následovně dle stavu postiženého (radí MUDr. Zbyněk Mlčoch na webu www.zbynekmlcoch.cz):

 

 1. Stěžuje si na nevolnost a bolesti hlavy: dostaňte postiženého na čerstvý vzduch. Poločas mizení karbonylhemoglobinu z krve je v takovém případě asi 4 hodiny. Účinnější je podání čistého kyslíku kyslíkovou maskou z kyslíkové bomby, což vede ke zkrácení poločasu mizení karbonylhemoglobinu z krve přibližně na 90 minut. Nejvýhodnější je nechat pacienta dýchat čistý kyslík pod zvýšeným tlakem v přetlakové komoře (hyperbarická oxygenoterapie), neboť poločas mizení karbonylhemoglobinu se tím zkrátí až na 15 minut.
 2. Je v bezvědomí: co nejrychleji dostat postiženého na vzduch a okamžitě volat rychlou záchrannou službu (155).

Následky

Jsou stejné jako následky hypoxie - spočívají především v poškození CNS (demence, extrapyramidová symptomatologie).

priznaky otravyZdroj: http://www.zubran.cz/2014/10/31/zacina-topna-sezona-pozor-na-oxid-uhelnaty/

Proč je tolik lidí otráveno nebo umírá?

Dovolíme si citovat z webu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny:

„V České republice je obecně velice nízká úroveň znalostí a informovanosti obyvatelstva v problematice nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. V povědomí veřejnosti včetně veřejnosti lékařské je pevně zafixována mylná informace, že při hoření zemního plynu nehrozí žádné nebezpečí! Bohužel to není pravda. V praxi při hoření každé látky obsahující v molekule atom uhlíku kromě oxidu uhličitého vzniká i určité množství oxidu uhelnatého. Závisí jen na dostupnosti kyslíku a na teplotě a délce hoření. Na našem pracovišti jsme letos přijali k léčbě několik osob v bezvědomí s vysokou hladinou COHb v souvislosti s dlouhodobým použitím např. plynové trouby v kuchyni za účelem ohřátí obytných prostor. Během hurikánu Katrina v USA roce 2005 bylo 51 osob postiženo otravou CO (z toho 5 osob smrtelně) v souvislosti s výpadkem elektřiny a používáním nevhodných zařízení (např. grilovací soupravy na dřevěné uhlí) k ohřevu obytných prostor a užíváním dieselových agregátů na výrobu elektřiny (spalovací motory produkují CO) uvnitř obytných prostor nebo venku v blízkosti oken.“

 

Podle údajů pojišťoven se ročně v ČR přiotráví důsledkem poruchy karmy nebo plynového kotle mezi 1000 až 1500 lidmi (zdroj: www.cshlm.cz). To rozhodně není zanedbatelné množství.

Kdy si pořídit detektor CO?

Stále častěji zaznívají hlasy po tom, aby byl detektor CO povinnou výbavou všech domácností, objektů a firem, pokud pro ně platí,

 • … že používají spotřebiče na zemní plyn nebo propan-butan v ne zcela ventilovaných malých prostorách, kde při nedokonalém hoření a spalování uhlíku dochází k produkci CO (koupelny s průtokovým ohřívačem vody, kabiny řidiče v kamiónech a automobilech).
 • … že je v okolí vyšší výskyt výfukových plynů, benzínových či dieselových motorů automobilů či jiných strojů, a to v uzavřeném či nedostatečně větraném prostoru, kde může dojít k toxickému působení (garáže, výrobní haly)
 • … že je součástí výbavy objektu ohniště nebo krb, kde při nedokonalém odvodu spalin komínem v nedostatečně větraných místnostech dochází k hromadění CO.
 • …že se nachází v průmyslových provozech, u vysokých pecí při výrobě oceli nebo v důlních provozech.

Pokud některý z těchto případů platí pro vás, tak neváhejte.

Možná zachráníte život celé rodině

Bohužel není výjimkou, že oxid uhelnatý zabíjí i celé rodiny nebo obyvatele společného domu. Nechme ale tragických případů, těch bylo již dost. ABUS získal v roce 2014 ocenění od poroty Kozlíka Šikuly v kategorii zabezpečení objektů za detektor CO s označením COWM300.

Detektor oxidu uhelnatého COWM300

Již při nízké koncentraci, která je ovšem také škodlivá, vám detektor oznámí 85 dBA hlasitým zvoněním, že něco není v pořádku. Aktivuje se indikátor optického varování (LED dioda). Detektor reaguje na různé množství koncentrac CO (viz tabulka dole), takže se nemusíte bát, že by se spouštěl každou chvíli, i když akutní nebezpečí nehrozí. Alarm je vybaven elektrochemickým senzorem s životností 7 let a detektor byl vyroben v souladu s normou EN50291-1, je tedy certifikovaný (což neplatí pro "laciné" detektory na trhu).

detektor CoJak je vidět, detektor CO ABUS je malý. Nebude vám překážet, bude vás chránit.

 

Výhody oproti „laciným“ detektorům:

COWM300 je vhodný pro montáž na stěnu, ale může stát i samostatně. Každopádně je napájen 9V baterií a ta podle našich zkušeností vydrží při běžném provozu 2 roky. V momentě, kdy se začne vybíjet, na to uživatele upozorní indikace na displeji. Stejně tak lze zapnout funkcí provozu bez alarmu (např. během vaší dovolené). Velkým plus je nenápadný a zároveň nadčasový design. Detektor je malý, a lze ho diskrétně integrovat do obytných prostor. Nebude tedy nikde zavazet, ale chránit.

 

ABUS COMW300

 • Pro detekci CO v domácnostech

 • Displej, který ukazuje aktuální koncentraci CO

 • Akustická a optická signalizace

 • Rozsah detekce až 60 m²

 • 85 dB hlasitý zvukový alarm

 • Rozsah senzoru 0 až 1000 ppm (vysvětlení v tabulce)

ABUS CO detektor

Kdy se spustí alarm:

Pro představu: v atmosféře je CO běžně obsažen v koncentraci nižší než 0,001% (10 ppm)

Koncentrace CO (v ppm) Diagnostika Funkce alarmu
30 až 50 ppm velmi nízká koncentrace alarm se spustí po 120 minutách působení
30 až 50 ppm nízká koncentrace alarm se spustí po 60 a nejpozději 90 minutách
100 až 300 ppm zvýšená alarm se spustí po 10 a nejpozději 40 minutách
300 a více ppm vysoká a velmi vysoká alarm se spustí do 3 minut 

 

 

 

 

 Chcete koupit tento produkt?

Kontaktujte nás na e-mail abus@abus.cz nebo si vyhledejte nejbližší prodejnu ABUS v mapě našich prodejců.

 Najděte si nejbližší prodejnu

se zbožím ABUS.

 

 

Mapu prodejců ČR